PPUH "CENTRO-BUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu została założona w 1994  roku. Podstawowym przedmiotem działalności spółki było budownictwo. Począwszy od 1997 roku dokonano zmiany przedmiotu jej działalności na wynajem i dzierżawę nieruchomości stanowiących majątek własny, działalność deweloperską oraz obrót nieruchomościami. Od roku 2007 rozpoczeliśmy działalność w zakresie zastępstwa inwestorskiego oraz inwestycji kapitałowych.

Siedziba Spółki zlokalizowana jest w Mielcu przy ulicy Biernackiego 1. Spółka wpisana jest do     rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043416.PPUH "CENTRO-BUD" Sp. z o.o.
ul. Biernackiego 1
39-300 Mielec

tel. (0-17) 583 71 01
fax. (0-17) 583 11 90

email: mielec@centro-bud.com.pl

lodz@centro-bud.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright @ Centrobud 2010